Aller au contenu

Werken in uw straat

VIVAQUA, uw wateroperator in Brussel, beheert de leidingen die het drinkwater tot bij u thuis aanvoeren en de riolen die het afvalwater afvoeren. Het is dus soms noodzakelijk dat er werken worden verricht aan deze installaties: de vernieuwing van een leiding, de herstelling van een lek of een defect riool, …

Sommige werken zijn gepland, maar onze medewerkers voeren ook noodinterventies uit.

Deze werken zijn van vitaal belang om u te kunnen blijven voorzien van kwaliteitsvol drinkwater en een efficiënte dienstverlening.

Wanneer er werken in uw straat zijn gepland, laten onze medewerkers uiterlijk 72 uur vóór het begin van de werken een document met alle nuttige informatie in uw brievenbus achter.

Twee soorten werken

Wanneer onze werkterreinen deel uitmaken van een vooraf vastgesteld programma, brengt een huis-aan-huisbericht in uw brievenbus u op de hoogte van de datum en de duur van onze werken. Bij noodinterventies hebben onze medewerkers niet altijd de tijd om de omwonenden te waarschuwen. We danken u voor uw begrip en doen ons uiterste best om uw dagelijkse leven zo weinig mogelijk te hinderen.

Geplande werken

Aanleg van nieuwe leidingen, renovatie of aanleg van riolen, aansluiting op het distributie- of rioolnet, enz. Onze medewerkers vernieuwen of herstellen water- of rioolleidingen volgens een jaarlijks vastgesteld programma.

Deze geplande werken zijn afgebakend met geel-blauwe panelen. Er staat ook een bord met informatie over de reden en de duur van de werken, en telefoonnummers waarnaar u kunt bellen indien u vragen hebt.

Geplande werken

Noodinterventies

Bij een lek op een drinkwaterleiding of de instorting van een riool bijvoorbeeld, voeren onze technische ploegen noodinterventies uit om de situatie snel te herstellen. In dat geval is het niet mogelijk om de omwonenden ruim van tevoren te waarschuwen.

De meeste van deze interventies zijn van korte duur, maar sommige werken kunnen langer duren, afhankelijk van de ernst van het probleem. Het opsporen van een lek kan ook complex zijn.

Werken in uw straat: goed om te weten

Als omwonende van een werkterrein zit u ongetwijfeld met vragen. Hier vindt u de antwoorden op de meest voorkomende vragen.

De waterlevering werd onderbroken: wat moet u doen?

Na elke onderbreking van de waterlevering spoelt VIVAQUA de hoofdleidingen om afzettingen te verwijderen. We raden u aan uw leidingen te laten leeglopen door twee emmers water te vullen aan de kraan die zich het dichtst bij uw meter bevindt.

Het trottoir is slecht hersteld

Als werken ten einde zijn kan de bekleding van het trottoir of de weg maar van tijdelijke aard zijn. De definitieve herstelling zal enkele weken na de voltooiing van de werken worden uitgevoerd, zodat de grond voldoende tijd krijgt om zich te zetten.

Het trottoir werd opnieuw opgebroken!

Sommige werken worden uitgevoerd in samenwerking met andere operatoren (elektriciteit, gas, telecommunicatie). De kalender van de werken wordt altijd met hen gecoördineerd om de hinder voor de omwonenden te beperken. In sommige gevallen is een nieuwe opbraak van het wegdek echter onvermijdelijk.

Wat is dat voor rotzooi op straat?

Onze technische ploegen slaan materiaal (buizen, kabels, afsluiters, zand, enz.) op de werkterreinen op in specifieke zones die met hekken zijn afgebakend. Ze nemen vaak een deel van de parkeerruimte in, maar zijn onontbeerlijk voor het goede verloop van de werken.

Wat moet u doen als het riool afgekoppeld is?

Als de rioolaansluiting van uw woning is onderbroken, moet u tijdens de hele duur van de werken vermijden het toilet door te spoelen of de douche, de wasmachine, enz. te gebruiken.

Schade in verband met een werkterrein?

Onze medewerkers doen er alles aan om de impact op het leven van de omwonenden tot het minimum te beperken. Desondanks is het mogelijk dat uw woning tijdens de werken beschadigd wordt. Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze dienst Verzekeringen.

Contacteer ons

Hebt u een vraag over een van onze werkterreinen?

© 2022 Vivaqua | Cookies policy